La Mère de DieuREVISTELE de informare

Adeziune
PRO VITA în IMAGINI
Vizitaţi
PRO VITA

Contact
COLINDE
la PRO VITA

România
ortodoxa

 

Sfânta Cruce


FRĂŢIA ORTODOXĂ FRANCO-ROMÂNĂ

fondată, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit IOSIF, în iulie 2000
(Mitropolia Ortodox
ă Română a Europei Occidentale şi Meridionale)
sub patronajul Sfântului Calinic de la Cernica

 

are ca scop :
« ajutorul material şi uman dat preoţilor, parohiilor, comunit
ăţilor
sau asociaţiilor angajate în acţiunea caritativă în România, şi promovarea înfrăţirilor şi schimburilor franco–române ».