La Mère de DieuREVISTELE de informare

Ne puteţi ajuta
PRO VITA în IMAGINI
Vizitaţi
PRO VITA

Contact
COLINDE
la PRO VITA
 

Sfânta Cruce

Asociaţia Ortodoxă
FRĂŢIA FRANCO-ROMÂNĂ

prezidată de Înalt Prea Sfinţitul IOSIF, Arhiepiscop şi Mitropolit
(Mitropolia Ortodox
ă Română a Europei Occidentale şi Meridionale)

 

are ca scop :
« ajutorul material şi uman dat preoţilor, parohiilor, comunit
ăţilor
sau asociaţiilor angajate în acţiunea caritativă în România, şi promovarea înfrăţirilor şi schimburilor franco–române ».