A.O.F.F.R. - Înfiinţare

 

« ASOCIAŢIA ORTODOXĂ FRĂŢIA FRANCO-ROMÂNĂ », datată oficial din 15 august 2000, a fost înfiinţată de către Frăţia Ortodoxă Sfântul Martin, din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale.

Prima dat
ă ne-am dus în România pentru a-l intâlni pe Părintele Nicolae TĂNASE, ca să lăsăm puţine ajutoare materiale şi să vedem realizările sale : construirea aşezământului "PRO VITA" destinat copiilor readuşi la viaţă.

Vrând s
ă continuăm sprijinul nostru, am infiinţat o asociaţie cu binecuvântarea I.P.S. Arhiepiscopului nostru, Mitropolitul IOSIF (Pop). Mitropolitul Iosif îl cunoaşte de mai mulţi ani pe Părintele Nicolae şi are multă stimă pentru lucrarea sa, dorind să-l ajute. Astfel, asociaţia A.O.F.F.R. serveşte de releu în Franţa pentru PRO VITA.

Asociaţia Ortodoxă Frăţia Franco-Română se afla sub patronajul spiritual al Arhimandritului Sebastian OSTĂŞESCU, sub preşedinţia efectivă a I.P.S. Mitropolitul Iosif şi sub preşedinţia de onoare a Părintelui Nicolae Tănase.

 

Extras din statutul asociaţiei


Asociaţia cuprinde :

• membrii de onoare şi un preşedinte de onoare
• membrii binefăcători
• membrii activi

Sunt membrii de onoare, persoane care s-au remarcat fie prin sprijinul dat asociaţiei, fie prin angajarea lor în opera caritativă, fie prin acţiunea lor în favoarea României.

Sunt membrii binefăcători, persoanele care varsă un drept de intrare în asociaţie.

Sunt membrii activi, persoanele care se angajează să verse anual o cotizaţie, a cărei valoare este fixată de către consiliul de administraţie.

Adunarea generală ordinară este compusă de toţi membrii asociaţiei, indiferent de titlul la care sunt afiliaţi. Totuşi, numai membrii activi au drept de vot.

Suntem bucuroşi să avem printre binefăcători creştini de confesiuni diferite, romano-catolici, greco-catolici, protestanţi, ortodocşi (din diferite jurisdicţii) şi din diferite medii de viaţă : familii, parohii, mănăstiri.

Asociaţia aderă la Uniunea Diocezană Ortodoxă (Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale) ca operă caritativă.

Asociaţia poate să servească de suport şi pentru alte proiecte. Astfel, dacă structura noastră asociativă vă poate fi de folos pentru un proiect anume, care se încadrează în statutul nostru, nu ezitaţi să ne contactaţi.