A.O.F.F.R. Prima pagină

A.O.F.F.R.
Asociaţia Ortodoxă
FRĂŢIA FRANCO-ROMÂNĂAsociaţia Ortodoxă FRĂŢIA FRANCO-ROMÂNĂ a fost creată la 25 iulie 2000, de ziua Adormirii Sfintei Ana, de catre Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit IOSIF, împreună cu membrii Fraternităţii Ortodoxe Sfântul Martin, cu ocazia întâlnirii de la mănăstirea "Notre-Dame-de-Toute-Protection" de la Bussy-en-Othe (la 150 km de Paris, în Bourgogne).


N
e întorceam din România, mai precis de la VALEA PLOPULUI, un sătuc din VALAHIA, unde m-am dus cu soţia şi cu doi din copiii noştri, pentru a face cunoştinţă cu părintele Nicolae TĂNASE şi lucrarea sa « PRO VITA, pentru născuţi şi nenăscuţi ».

Père Philippe et Père Nicolae


A
m fost atât de mişcaţi de această opera evanghelică şi de personalitatea celui ce a creat-o, încât ne-am hotărât să-i ajutăm şi noi cu ceva. Într-adevăr, este greu să-i priveşti în ochi pe aceşti copilaşi şi apoi să te întorci la viaţa liniştită din Europa occidentală unde nu ne lipseşte nimic, fără să faci nimic. Însufleţiţi de aceste gânduri, i-am propus Mitropolitului IOSIF să creem o associaţie, cu scopul principal de a-l ajuta material pe Părintele Nicolae cu cei două sute de copii crescuţi de « Pro Vita ». Spre surpriza noastră, Înalt Prea Sfinţitul îl cunoştea de mult pe Părintele Nicolae, de pe timpul când nu era încă mitropolit ci student la Teologie la SIBIU, dorind şi dânsul să întreprindă ceva pentru opera de la Valea Plopului. Din aceste dorinţe de « a face ceva », s-a născut asociaţia noastră.


A
ajuta pe Părintele Nicolae şi « ProVita », dar nu numai. Am lăsat o poartă deschisă şi pentru alte întâlniri posibile, de aceea statutul asociaţiei, datând din 15 august 2000, precizează ca scop : « ajutorul material şi uman dat preoţilor, parohiilor, comunităţilor sau asociaţiilor angajate în acţiunea caritativă în România, şi promovarea înfrăţirilor şi schimburilor franco–române ».


D
e atunci am mai făcut încă alte şase călătorii, aducând cu noi medicamente, rechizite şcolare şi materiale didactice, îmbrăcăminte şi alte lucruri necesare pentru copii…, fiind câteodată însoţiţi de tineri bretoni dornici de a participa la o acţiune caritativă.


A
jutorul dat asociaţiei « PRO VITA » constă totuşi în trimiterea de bani strânşi în Occident (Franţa, Belgia, Canada); într-adevăr, acum se găsesc de toate în România, dar problema pentru Părintele Nicolae ca şi pentru mulţi dintre români este de a avea cu ce cumpăra. În afara ajutorului financiar şi material, asociaţia favorizeaza vizitele făcute de francezi la Părintele Nicolae, unii dintre ei au stat câteva luni ajutând după puterile lor şi făcând mărturie de solidaritatea noastră. De asemenea, unii membrii ai A.O.F.F.R., tineri şi mai puţin tineri, au putut să-i mobilizeze şi pe cei din jurul lor pentru a susţine « PRO VITA », dând concerte, fabricând şi vânzând obiecte, făcând colecte, etc…şi aceasta este o trăsătură importantă a asociaţiei noastre : a ajuta material şi financiar bine-nţeles, dar şi a trezi solidaritatea şi sprijinul frăţesc.


D
e la data înfiinţării şi până acum, A.O.F.F.R. a ajutat PRO VITA cu materiale, cu donaţia a 32 000 euros şi a trei maşini.


Î
n afară de ajutorul dat pentru PRO VITA, asociaţia a ajutat unele familii din Făgăraş şi studente de la SIBIU, pentru a petrece un sejur în Franţa, sau cu bani şi materiale necesare studiilor lor.


A
sociaţia Ortodoxă Frăţia Franco-Română număra, la ultima adunare generală din decembrie 2003, 100 de membrii şi o persoană morală, la care se adaugă 82 de donatori dintre care 12 sunt persoane morale. Până acum, în iunie 2004, am primit aproape 40 000 euros.


"PRO VITA"

Asociaţia PRO VITA a fost înfiinţată de Părintele Nicolae TĂNASE, preot şi tată a cinci copii, în 1990, ca un răspuns la legea pentru liberalizarea avorturilor. Scopul era de a propune celor care voiau să avorteze, având adesea mari dificultăţi materiale, de a renunţa la acest act criminal, oferindu-le posibilitatea de a le creşte copilul la asociaţie. De multe ori, trecând anii şi mama regăsindu-şi o viaţă socială mai echilibrată, aceasta a putut să-şi ia copilul acasă, spre marea bucurie a tuturor.

D
e atunci, acţiunea s-a extins şi la primirea copiilor din stradă (unii dintre ei trăiau în subsolurile Bucureştiului până să-şi găsească refugiu la Părintele Nicolae), a handicapaţilor care nu-şi mai au locul în instituţiile specializate de îndată ce împlinesc 18 ani, a orfanilor…


Î
n zece ani, Părintele Nicolae TĂNASE a luat în îngrijire la PRO VITA 200 de copii. Cum ?


Î
n primul rând, mobilizând enoriaşii săi de la Valea Plopului, pentru a primi copii acasă la ei, măcar pentru un timp, apoi apelând şi la enoriaşii din alte sate. De asemenea, închiriind sau cumpărând case pentru mamele care au născut sau care aşteaptă să nască. În sfârşit, construind la Valea Screzii un aşezământ, un adevărat sat de copii, care ne aminteşte de Vasiliada înfiinţată de Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei în secolul IV. Cu ce mijloace ? Numai prin mărinimia binevoitorilor. Într-adevăr, PRO VITA nu primeşte ajutoare de la Stat, ceea ce face din această lucrare o foarte frumoasă mărturie de dragoste evanghelică : Părintele Nicolae aşteaptă totul de la Dumnezeu, ceea ce nu exclude greutăţile de tot felul...
Doamne ajuta !
Prêtre Philippe Calès

Siège social :
 • Association Orthodoxe FRATERNITE FRANCO-ROUMAINE
  Père Philippe CALÈS
  KERBALANEC
  95 rue de BENIGUET
  LA TRINITÉ
  29 280 PLOUZANÉ
  tél : 02 98 45 32 91
  email : philippe.cales123@orange.fr